EN | TR

Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız,
  • Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümünün kesişim alanında olan bütün disiplinleri kapsayacak mahiyette sahip oldukları teorik ve uygulamalı bilgilerle iş analisti, işletmeler için uygulama geliştirici, bilişim teknolojileri danışmanı, sistem analisti, bilişim teknolojileri proje geliştirme lideri, iş zekâsı analisti, sistem geliştiricisi, web geliştiricisi, ağ yöneticisi, teknik destek uzmanı ve bilişim sistemleri yöneticisi olarak çeşitli alanlarda çalışabilir.  
  • Bilgisayar programlama, istatistik ve işletme yönetiminin temel fonksiyonları konusunda yeterli bilgiye sahip bir şekilde analitik beceri gerektiren veri işleme, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı analisti gibi çeşitli işlerde çalışabilir. 
  • Bir işletmenin içinde yer alan temel iş süreçleri ile yapısal özellikler hakkında bilgiye sahip olarak işletme organizasyonunun etkin kılınmasına yönelik çeşitli pozisyonlarda çalışabilir. 
  • Ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum sağlayan, yenilikçi ve girişimci uzmanlar olarak özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapabilir.
  • Sürekli öğrenme anlayışı ile akademik kariyerlerini lisansüstü eğitim yaparak sürdürebilir.