EN | TR

Misyon ve Vizyon

  • Günümüz bilgi çağında her kurumun ihtiyacı olan bilişim sistemlerinin oluşturulması ve yönetimi alanında disiplinler arası bir eğitim olanağı sağlayarak; uzman, çok yönlü yönetici adayları yetiştirmek, 
  • Hem literatüre hem uygulamaya katkı yapacak nitelikli araştırmalarla bu bilim alanına ulusal ve uluslararası çapta katkıda bulunmak,
  • Sektörlerin ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak. 
 
  • Paydaşlarına yüksek düzeyde değer sunarak yenilikçi ve özgün bir çalışma azmi ile öncelikli olarak tercih edilen, eğitim ve araştırma alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir bölüm olmak.