Akademik

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM İPEK
Dr. Öğr. Üyesi PINAR MİÇ
Öğr. Gör. Dr. CUMALİ URİ
Arş. Gör. SEZER SEVEN

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL