Akademik Personel

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi PINAR ÖZKURT
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM İPEK
Dr. Öğr. Üyesi SERKAN NAS
Dr. Öğr. Üyesi MURAT GENÇ
Öğr. Gör. Dr. CUMALİ URİ
Arş. Gör. SİDAR AĞDUK

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL