Bölüm Tanıtımı

Teknolojideki ve bilişimdeki gelişmeler yönetimde yeni anlayışların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, yöneticiler, en iyi kararları almak ve uygulamak için önsezilerden ziyade doğru bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bilişim yönetimi, teknoloji ve insan unsurlarını bir araya getiren bir alan olarak Yönetim Bilişim Sistemleri bu noktada devreye girmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak; amacımız, öğrencilerimize; bilgiyi sınıflandırabilen ve yorumlayabilen, bununla birlikte yönetim ve bilişimdeki ilerlemeleri takip edebilecek nitelikli bir eğitim sunmaktır. Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeleri takip eden ve bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleriyle birleştirebilen,  yeni işletme modelleri yaratan, örgütlere ilişkin problemleri çözmek için işletme bilgi sistemini analiz eden, bilişim sistemi tasarlayan ve geliştiren, ortaya çıkarılmış bilişim sistemini hayata geçiren, problem çözme ve yenilikler üreten dinamik uzmanların yetiştirilmesi yönetim bilişim sistemlerinin temel hedefleridir. Programımız, gelişen iş bilişim sistemleri için öğrencileri hazırlayabilmek adına yönetim ve bilgisayar bilimleri derslerinin dengeli olduğu bir müfredatla donatılmıştır. Yönetim bilimleri, ekonomi, pazarlama, bilgisayar programlama teknikleri, sistem tasarımı ve veri tabanı yönetimi; verilen derslerden sadece birkaçıdır. 

Bilişim sistemleri günlük yaşantımızın her aşamasına girdiğinden yaşamımızı büyük ölçüde etkilemektedir. Karar destek sistemleri ise karar vericiye veri ve bilgi sağlayan temel sistemler olarak organizasyon ve kurumlarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Tüm bu gelişmeler, kamu sektöründeki ve özel sektördeki Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarına olan talebi arttırmıştır. Bunun bir sonucu olarak, günümüzde, kamu sektöründe ve özel sektörde karar verme için gerekli tüm bilgileri ortaya çıkararak bilişim sistemlerini tasarlayacak, geliştirecek ve kullanacak bireyleri yetiştirme ihtiyacı vardır. Günümüzde özellikle Endüstri 4.0 ile birlikte yaşanan değişimler, işletmelerde teknik olmayan personel ile teknik personel arasındaki etkin iletişim ve etkileşimi, örgütlerin küresel rekabet ortamında faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gerekli kılmaktadır. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında yönetim bilişim sistemleri mezunlarına olan özel sektördeki ve kamudaki talep büyük oranda artmaktadır. 
Aldıkları çok yönlü ve disiplinler arası eğitimle mezunlarımız teknik problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan hemen hemen her alandaki bir kariyere başvurabilmektedir. Mezunlarımız; mobil sistemler, elektronik ticaret ve karar destek sistemlerini içeren alanlarda ağ yöneticisi, yazılım geliştiricisi, web tasarım uzmanı veya proje yöneticisi gibi geniş bir yelpazedeki pozisyonlarda çalışabilmektedirler. 

Zorunlu hazırlık sınıfının olduğu ve eğitimin %30’unun İngilizce verildiği Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüzde, bu alan ile ilgili mesleki seçmeli dersler yanında genel seçmeli dersler de mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin İngilizcesi, Mesleki İngilizce dersleri ile de desteklenmektedir.